บ้านของ Frank Lloyd Wright นี้เป็นตัวอย่างที่ก้าวล้ำของการออกแบบที่เข้าถึงได้

Laurent House ในเมืองร็อกฟอร์ด รัฐอิลลินอยส์ สร้างขึ้น 40 ปีก่อนที่กฎหมายว่าด้วยคนพิการอเมริกันจะกลายเป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2533 ประธานาธิบดีจอร์จ เอชดับเบิลยู บุช ได้ลงนาม ในกฎหมายว่า ด้วยคนอเมริกันที่มีความพิการโดยกำหนดว่าการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลทุพพลภาพ ไม่ว่าส่วนใดของชีวิต ถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย สี่สิบปีก่อนการกระทำ แม้ว่า...