นักวิทยาศาสตร์สำรวจทะเลนอกแอฟริกาใต้—สไตล์ปี 1890

โดยการย้อนรอยขั้นตอนของนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ผ่านมา นักวิจัยสมัยใหม่ได้แสดงให้เห็นว่าทะเลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2440 ถึง พ.ศ. 2449 JDF Gilchrist นักชีววิทยาทางทะเลของอดีต British Cape Colony ซึ่งปัจจุบันคือแอฟริกาใต้ ออกเดินทางหลายครั้งบนเรือ SS Pieter Faureเพื่อบันทึกชีวิตใต้ทะเลของธนาคาร Agulhas ทางตอนใต้สุดของแอฟริกา ในการสำรวจหลายครั้ง...