มรดกที่ยั่งยืนของโจเซฟิน ทิลเดน

นักพฤกษศาสตร์ผู้บุกเบิกก่อตั้งสถานี Minnesota Seaside ขึ้นบนหาด Botanical Beach ของเกาะแวนคูเวอร์ และเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์สตรีรุ่นต่อรุ่น เปียกโชกผิว กระโปรงของเธอเปียกโชก หายใจไม่ออกด้วยความตื่นเต้น โจเซฟีน ทิลเดน ขึ้นฝั่งบนหาดพฤกษชาติเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2441 คลื่นของมหาสมุทรแปซิฟิกเปิดเกือบล้นเรือพาย เธอมีอาหารเพียงเล็กน้อย...