รัสเซียทุ่ม 300 ล้านดอลลาร์แอบแทรกแซงการเมืองต่างประเทศ สหรัฐฯ ระบุ

มอสโกได้ให้ทุนสนับสนุนอย่างลับๆ แก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองในอย่างน้อยสองโหลประเทศทั่วทั้งสี่ทวีปตั้งแต่ปี 2014 ตามรายงานของรายงานข่าวกรองที่เพิ่งยกเลิกการจัดประเภทใหม่ รัสเซียใช้จ่ายมากกว่า 300 ล้านดอลลาร์ในการรณรงค์ระดับโลกเพื่อโน้มน้าวเหตุการณ์ทางการเมืองในต่างประเทศ จากการทบทวนข่าวกรองของสหรัฐฯ ที่เพิ่งยกเลิกการจัดประเภทใหม่ มอสโกได้ให้ทุนสนับสนุนอย่างลับๆ แก่พรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ และนักการเมืองในอย่างน้อยสองโหลประเทศทั่วทั้งสี่ทวีปตั้งแต่ปี 2014 สหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคาร (14) ขณะที่บทบาทของเครมลินในกิจการของประเทศอื่นๆ...